Historie firmy LOLA NOVÁČEK

Firmu založil v roce 1987 pan Alois Nováček. Předmětem podnikání v té době bylo pouze umělecké kovářství. V roce 1992 došlo k rozšíření výroby také o zámečnictví a kovovýrobu. Vzhledem k dalšímu rozšíření výroby, a s tím spojeným růstem počtu zaměstnanců, se v roce 2001 firma přestěhovala do větších prostor ve Velkém Týnci u Olomouce, kde sídlí dodnes. V roce 2007 firma změnila právní formu podnikání z FO na LOLA NOVÁČEK, s.r.o.